Distanční vzdělávání v době uzavření školy

Distanční výuka pro předškoláky podle našeho celoročního Třídního vzdělávacího plánu probíhá formou zasílání pracovních listů a dalších námětů na aktivity podporujících rozvoj dětí na e-mailové adresy rodičů.