Denní program

Denní program dětí je dán zaměřením a tematickým celkem, který připravují pedagogové v jednotlivých třídách ve svých třídních programech v návaznosti na Školní vzdělávací program. Denní režim je dostatečně pružný a vychází z aktuální situace ve třídě a připraveného programu. Vhodné aktivity se mohou přesouvat na venkovní terasy i na školní zahradu nejen v době určené pro pobyt venku.

  • 7,00 – 8,30 volná hra a zájmové činnosti
  • 8,30 – 9,00 ranní komunitní kroužek, společné povídání, ranní cvičení
  • 8,50 – 9,30 hygiena, svačina
  • 9,30 – 9,50 řízená a kolektivní činnosti, individuální práce s dětmi, volná hra
  • 9,50 - 11,45 příprava na pobyt venku, hry a činnosti na školní zahradě, vycházky do okolí mateřské školy
  • 11,50 – 12,40 oběd
  • 13,00 – 14,20 odpolední odpočinek dle individuální potřeby dětí
  • 14,20 – 15,00 hygiena a oblékání po odpočinku, odpolední svačina
  • 15,00 – 17,00 odpolední zájmová činnost, individuální práce s dětmi, pobyt na školní zahradě