Zájmové kroužky

Středa 03.10.2018

V letošním školním roce jsou otevřené tyto kroužky:

1. Logopedie - úterý od 13 hodin

2. Jóga - úterý od 14.30 hodin

3. Angličtina - středa od 13,45hodin

Kroužek keramiky z důvodu malého počtu zájemců otevřen v prvním pololetí nebude.