Příchod a odchod dětí

  • Děti se scházejí od 7.00 do 7.30 hodin ve třídě Koťátek, od 7.30 je v provozu  i třída Berušek. Děti ze třídy Motýlků se v době od 7.00 do 8.30 hod. scházejí  ve  třídě Koťátek. Poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Příchod v jiné době je možný pouze na základě dohody rodičů s třídní učitelkou.
  • Po obědě je možno si děti vyzvednout v době od 12.30 do 13.00 hodin,
  • po odpoledním odpočinku pak v době od 15.00 do 17.00 hodin.
  • Provoz na třídě Koťátek končí v 16.00 hodin, poté se všechny děti scházejí ve  třídě Berušek, kde je možné si je vyzvednout v době od 16.00 do 17.00 hod. Dřívější odchod než v 15.00hod. je v případě potřeby možný po předchozí domluvě s učitelkou.
  • Za příznivého počasí si rodiče vyzvedávají na zahradě školy.
  • Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou osobně od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.
  • Omlouvat dítě na příslušný den je možné telefonicky do 8.00hod. Při omlouvání dítěte na další dny je možné využívat emailové adresy mš nebo jednotlivých tříd.