Zápis

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 4.a 5. května 2021,

vždy od 13,30 do 17,00 hodinv prostorách Obecní zahrady.

S sebou vezměte vyplněný a podepsaný Evidenční list, Přihlášku, kopii Rodného listu a rádi přivítáme i Vaše dítě.

Těšíme se na setkání!

V. Barešová

 Evidenční list ( PDF 110.7 kB )

 Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2021-2022 ( PDF 1245.9 kB )