Den ve školce

Provozní doba

Provoz školy je stanoven na dobu od 7.00 do 17.00 hodin.